IQ Тест

Тестът се прави за 45 минути. Коефицента на Интелигентност(IQ)
измерим с този тест варира от 80 до 160.Резултатите се категоризират както следва:

IQ от 80 до 90 - Интелигентност под средната
IQ от 90 до 109 - Нормална интелигентност
IQ от 110 до 119 - Интелигентност над нормалната
IQ от 120 до 129 - Висока интелигентност
IQ над 130 - Много висока интелигентност

Вашата възраст е :

9 години
10 години
11 години
12 години
13 години
14 години
15 години
Над 16 годиниТест

1.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Мечка
Змия
Крава
Куче
Тигър


2.Ако Вие преподредите буквите "ЛЕПИРП" ще получите име на:

Океан
Държава
Щат
Град
Животно


3.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


4.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Картоф
Жито
Ябълка
Морков
Боб


5.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


6.Джон е на 12 години и е три пъти по-голям от неговия брат.
На колко години ще бъде Джон, когато е два пъти по-голям от неговия брат?

15
16
18
20
21


7.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Брата е към Сестрата , както Племеницата към :

Майката
Дъщерята
Лелята
Чичото
Племеника


8.Коя фигура от долните 5 най-малко прилича на останалите 4?


A
Z
F
N
E


9.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Млякото към Чашата се отнася така, както Писмото към :

Печата
Химикала
Плика
Книгата
Пощата


10.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


11.Кой от 5-те избора отговаря най-точно на сравнението?

LIVE е към EVIL ,както 5232 към:

2523
3252
2325
3225
5223


12.Ако някои А са В и някои В са С, тогава някои А са категорично С.

Истина
Лъжа
Нито едно от двете


13.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


14.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Дървото към Земята се отнася така ,както Комина към :

Димът
Тухлата
Небето
Гаражът
Къщата


15.Кое от числата не принадлежи на следната серия?

9-7-8-6-7-5-6-3

3
5
7
9
8
6


16.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Осезание
Вкус
Слух
Усмивка
Зрение


17.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


18.Джак е по-висок от Питър, а Бил е по-нисък от Джак.

Кое от следните твърдения е най-вярно?

Бил е по-висок от Питър
Бил е по-нисък от Питър
Бил е толкова висок ,колкото и Питър
Невъзможно е да се каже дали Бил или Питър е по-висок


19.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Чорап
Рокля
Обувка
Портмоне
Шапка


20.Кой от 5-те избора отговаря най-точно на сравнението?

CAACCAC е към 3113313 ,както CACAACAC към:

13133131
13133313
31311131
31311313
31313113


21.Ако Вие преподредите буквите "ГАБРУС" ще получите име на:

Океан
Държава
Щат
Град
Животно


22.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


23.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Куршума се отнася към Пистолета така, както Желязната Топка към :

Прилепа
Прашката
Топа
Хвърляча на гюле
Катапулта


24.Ако някои А са В и всички С са В, тогава някои А са категорично С.

Истина
Лъжа
Нито едно от двете


25.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


26.Коя от Буквите не принадлежи на следната серия?

А - Г - Ж - И - Й - М - П

А
Г
Ж
И
Й
М
П


27.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


28.Цената на предмет била намалена за разпродажба с 20%.
С колко процента след това трябва да се увеличи цената му за да стане
същата както в началото?

15%
20%
25%
30%
40%


29.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Мед
Желязо
Месинг
Калай
Олово


30.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


31.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Бутилка
Чаша
Ведро
Фуния
Паница


32.Мери има определен брой бисквити.След като изяла една тя дала половината от остатъка бисквити на нейната сестра.След като изяла още една тя дала отново половината от остатъка бисквити на нейния брат.Мери сега има само 5 бисквити. Колко бисквити е имала Мери в началото?

11
22
23
45
46


33.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Пшеница
Сено
Ечемик
Овес
Ориз


34.Кое от числата не принадлежи на следната серия?

2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 30

3
7
8
15
30


35.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


36.Космически кораб получава от далечна планета 3 съобщения написани на странен език. Астронавтите изследват тези съобщения и откриват, че " Амон Ерал Сира " означава "Опасност Ракета Експлозия", "Едайн Масара Амон" означава "Опасност Кораб Гори" и "Ерал Гимилзор Гондор" което значи "Лош Газ Експлозия".Какво означава "Сира" ?

Опасност
Експлозия
Нищо
Ракета
Газ


37.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Акула
Сом
Делфин
Шаран
Калкан


38.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Колана е за Катарамата така, както Обувката е за :

Чорапа
Бомбето
Крака
Връвката
Подметката


39.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


40.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Лястовица
Прилеп
Щъркел
Гарван
Сова


41.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


42.Ако Вие преподредите буквите "ГАМРЕНЯИ" ще получите име на:

Океан
Държава
Щат
Град
Животно


43.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


44.Ако всички А са В и никои В не са С, тогава никои С не са А.

Истина
Лъжа
Нито едно от двете


45.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Кон
Кенгуру
Зебра
Елен
Магаре


46.Коя от 5-те фигури не подхожда на серията ?


A
B
C
D
E


47.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Пръстът е за Ръката , както Листото е за :

Дървото
Клона
Цвета
Клонката
Кората


48.Майката на Джон му казва да вземе от мазата 9 големи буркана със сладко. Но той може да носи само по 2-ва на веднъж.Колко пътувания до мазата ще направи Джон?

4
4 и половина
5
5 и половина
6


49.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


50.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението?

Кракът е за Коляното , както Ръката е за :

Пръста
Лакътя
Пръста на кракът
Крака
Дланта


51.Коя от 5-те фигури най-малко прилича на останалите 4 ?


A
B
C
D
E


52.Мери е на 13-то място по височина и на 13-то място по нискост в класа. От колко ученика се състои класа на Мери?

13
25
26
27
28


53.Коя дума от долните 5 отговаря най-точно на сравнението+

Водата е за Леда, както Млякото е за :

Пчелния мед
Сиренето
Житото
Кафето
Кифлата


54.Кое от числата не принадлежи на следната серия?

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

1
2
5
13
29
48
10
26


55.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Шунка
Пастърма
Сьомга
Говеждо месо
Свински бут


56.Ако всички А са В и всички В са С, тогава всички А са категорично С?

Истина
Лъжа
Нито едно от двете


57.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


58.Коя от 5-те думи най-малко прилича на останалите 4?

Сантиметър
Миля
Декар
Метър
Километър


59.Коя фигура от долните 5 отговаря най-точно на сравнението ?


A
B
C
D
E


60.Риба има глава дълга 9 см.Дължината на опашката е равна на дължината на главата плюс половината от дължината на тялото.Дължината на тялото е равна на дължината на главата плюс дължината на опашната. Колко дълга е рибата?

27 см.
54 см.
63 см.
72 см.
81 см.


Начална страница Дон ОнчО
eXTReMe Tracker
онлайн посетители гледат нещо по сайта